sklep@zielonelaboratorium.pl tel. 882 054 819 Koszyk: 0
Wspieramy

Naszym największym życiowym celem jest pomaganie innym.
A jeśli nie możesz komuś pomóc – przynajmniej go nie krzywdź.
DALAJLAMA

 • Stowarzyszenie Otwarte Klatki

  Stowarzyszenie Otwarte Klatki

  Trzeba uczynić mury ferm i rzeźni przezroczystymi – żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy, został oszukany.

  Przemoc wobec zwierząt odbywa się z reguły w ukryciu, schowana za grubymi murami, otoczonymi drutem pod napięciem. Aby jej zapobiec, najpierw należy ją nagłośnić i upublicznić poprzez dokumentowanie warunków chowu przemysłowego, kampanię informacyjną, wywieranie presji na organy ustawodawcze, które dzięki zmianie prawa mogą położyć kres cierpieniu. Prawda o warunkach bytowych zwierząt hodowlanych powinna zagościć na stałe w społecznej świadomości i sprawić, żeby decyzje podejmowane przez ludzi były odpowiedzialne.

  Stowarzyszenie Otwarte Klatki chce przeciwdziałać okrucieństwu wobec zwierząt, ograniczyć ich przemysłową hodowlę i zbudować społeczeństwo, w którym zwierzęta są traktowane z należytym współczuciem i szacunkiem.

  Zrzeszeni w stowarzyszeniu wolontariusze biorą udział w kampanii mającej na celu prawny zakaz hodowli zwierząt na futra. Propagują wprowadzanie całkowicie roślinnych posiłków do oferty barów i restauracji. Promocja weganizmu oraz edukacja zachęcająca do pozytywnych postaw wobec zwierząt są ważnymi elementami działalności stowarzyszenia.

  http://www.otwarteklatki.pl
 • Fundacja Tara - schronisko dla koni

  Fundacja Tara - schronisko dla koni

  Koniom, które do późnej starości służyły człowiekowi, należy się godna emerytura.

  Wiele koni mieszkających w Tarze zostało porzuconych lub wykupionych spod bram rzeźni. Większość życia spędziły w ciemnych komórkach, przykute do ściany łańcuchem. Dzięki pomocy fundacji przestały być tylko kawałkiem mięsa. Są bezpieczne i wolne, otoczone miłością i opieką.

  Konie nie są oddawane do adopcji zewnętrznej. Zostają w schronisku do końca swoich dni. Można natomiast adoptować je wirtualnie - to ogromna pomoc dla Tary i szansa na wspaniałą przygodę dla adoptującego.

  Wszystkich zwierząt żyjących w Tarze jest około 200 – oprócz koni są to również krowy, kozy, owce, psy, koty, świnie, kury, kaczki, gołębie i króliki. Każde z nich potrzebuje jedzenia, ciepłego i suchego kąta oraz opieki weterynaryjnej. Fundacja zapewnia im zaspokojenie tych potrzeb. Zajmuje się też interwencją w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Walczy m.in. o zakaz zabijania i hodowania na mięso polskich koni oraz ich wywozu do zagranicznych rzeźni. Prowadzi również prelekcje w szkołach oraz zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i nadpobudliwych emocjonalnie.

  http://www.fundacjatara.info
 • Schronisko w Korabiewicach

  Schronisko w Korabiewicach

  Dramatyczna historia krzywdzonych zwierząt, ciekawy pomysł na przyszłość placówki.

  Fundacja Viva! przejęła prowadzenie schroniska w Korabiewicach wkrótce po ujawnieniu nieprawidłowości i zaniedbań, jakich dopuściła się jego poprzednia kierowniczka i jej podwładni, którzy odmawiali oddawania zwierząt do adopcji, nie leczyli ich, doprowadzali do ich wzajemnych zagryzień, rozmnażania, zamarzania i śmierci głodowej. Dzięki współpracy organizacji prozwierzęcych oraz zainteresowaniu mediów ujawniono dramatyczne warunki, w jakich przebywały zwierzęta w Korabiewicach. Osobom odpowiedzialnym za tę sytuację postawiono zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

  Właściciel ziemi, na której znajduje się schronisko, zgłosił się do Fundacji Viva! z prośbą o pomoc w prowadzeniu i utrzymaniu placówki. W 2012 roku Viva! wykupiła teren schroniska i przejęła opiekę nad mieszkającymi tam zwierzętami. Są wśród nich bezdomne psy, koty, zwierzęta gospodarskie, a nawet niedźwiedzie i wilk. Ich opiekunowie zapewniają im wyżywienie i leczenie oraz szukają osób chętnych do realnej lub wirtualnej adopcji zwierząt. W planach na przyszłość jest rozbudowa schroniska i przekształcenie go w miejsce pełniące rolę centrum edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  http://schronisko.info.pl
 • Viva! Interwencje

  Viva! Interwencje

  Pomaga skrzywdzonym przez człowieka, maltretowanym, porzuconym i bezbronnym zwierzętom.

  Viva! Interwencje jest patrolem interwencyjnym działającym w ramach Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Pomaga skrzywdzonym przez człowieka, maltretowanym, porzuconym i bezbronnym zwierzętom.

  Viva! Interwencje jest grupą wolontariuszy działających na rzecz poprawy bytowania zwierząt i edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązującego w Polsce prawa.  

  - ujawniania przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt - współdziała z instytucjami administracji publicznej i organami ścigania, występuje w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych.
  - pomaga zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym i dzikim.
  - ujawnia i piętnuje patologie związą z obrotem zwierzętami i wykorzystywaniem zwierząt do różnych celów, z dużym naciskiem na los zwierząt przeznaczonych do konsumpcji.
  - prowadzi kampanie informacyjna mającą na celu budowanie powszechnej świadomości dotyczącej obowiązującego prawa.

  Podczas prowadzenia czynności i przy podejmowaniu decyzji kierują się szeroko pojętym polepszeniem dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem wszelkich możliwych okoliczności. Leczenie zwierząt oraz decyzje podejmowane w jego ramach, opierają jedynie na opiniach wykwalifikowanych i zaufanych lekarzy weterynarii. 

  http://www.ratujzwierzeta.pl/