Str.Główna » Wsparcie dla organizacji prozwierzęcych

Wsparcie dla organizacji prozwierzęcych

W Zielonym Laboratorium jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę praw zwierząt i dbanie o ich dobrostan. Dlatego z dumą wspieramy kilka organizacji, które działają na rzecz zwierząt i pomagają im w potrzebie. Przekazujemy 5% naszego dochodu na rzecz każdej z tych organizacji, aby pomóc im w ich ważnej misji.

Zielone Laboratorium wspiera Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Stowarzyszenie Otwarte Klatki działa na rzecz ochrony praw zwierząt i promuje humanitarne traktowanie wszystkich istot. Prowadzi kampanie informacyjne, akcje protestacyjne i wsparcie dla schronisk. Zrzeszeni wolontariusze biorą udział w kampanii mającej na celu prawny zakaz hodowli zwierząt na futra i propagują wprowadzanie całkowicie roślinnych posiłków do oferty barów i restauracji.

Fundacja Tara – schronisko dla koni zapewnia schronienie i opiekę dla koni, które do późnej starości służyły człowiekowi. Wiele koni mieszkających w Tarze zostało porzuconych lub wykupionych spod bram rzeźni. Fundacja zapewnia im zaspokojenie potrzeb, zajmuje się interwencją w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzi prelekcje w szkołach oraz zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i nadpobudliwych emocjonalnie.

Zielone Laboratorium wspiera Fundację TARA
Zielone Laboratorium wspiera Schronisko w Korabiewicach

Schronisko w Korabiewicach, prowadzone przez Fundację Viva!, zapewnia schronienie i opiekę dla zwierząt domowych i gospodarskich, a nawet niedźwiedzi i wilków. Fundacja Viva! przejęła prowadzenie schroniska po ujawnieniu nieprawidłowości i zaniedbań poprzedniej kierowniczki. W planach na przyszłość jest rozbudowa schroniska i przekształcenie go w miejsce pełniące rolę centrum edukacyjnego.

Viva! Interwencje to patrol interwencyjny działający w ramach Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Pomaga skrzywdzonym przez człowieka, maltretowanym, porzuconym i bezbronnym zwierzętom. Ujawnia przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt, pomaga zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym i dzikim, oraz prowadzi kampanie informacyjne.

Zielone Laboratorium wspiera Viva! Interwencje

Dziękujemy naszym klientom za wsparcie i zaufanie, które nam okazują. Razem możemy osiągnąć więcej i przyczynić się do poprawy losu zwierząt. Każdy gest wsparcia ma znaczenie i przyczynia się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i empatycznego świata dla wszystkich istot.