Str.Główna » Wsparcie dla Viva! Interwencje

Wsparcie dla Viva! Interwencje

Zaangażowanie w pomoc zwierzętom

W Zielonym Laboratorium jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę praw zwierząt i dbanie o ich dobrostan. Jako producent kosmetyków naturalnych, jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność może mieć na środowisko i społeczeństwo. Dlatego z dumą wspieramy fundację Viva! Interwencje, która od lat prowadzi działania na rzecz zwierząt, interweniując w sytuacjach zagrożenia i pomagając zwierzętom w potrzebie. Nasza współpraca z Viva! Interwencje to wyraz naszej odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w tworzenie bardziej sprawiedliwego i empatycznego świata dla wszystkich istot.

Misja Viva! Interwencje

Viva! Interwencje jest patrolem interwencyjnym działającym w ramach Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Pomaga skrzywdzonym przez człowieka, maltretowanym, porzuconym i bezbronnym zwierzętom. Jest grupą wolontariuszy działających na rzecz poprawy bytowania zwierząt i edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązującego w Polsce prawa. Ujawnia przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt, współdziała z instytucjami administracji publicznej i organami ścigania, występuje w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych. Pomaga zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym i dzikim. Ujawnia i piętnuje patologie związane z obrotem zwierzątami i wykorzystywaniem zwierząt do różnych celów, z dużym naciskiem na los zwierząt przeznaczonych do konsumpcji. Prowadzi kampanie informacyjne mające na celu budowanie powszechnej świadomości dotyczącej obowiązującego prawa.

Aktywne wsparcie interwencji na rzecz zwierząt

Nasza współpraca z Viva! Interwencje to nie tylko wsparcie finansowe. Aktywnie angażujemy się w działania na rzecz ochrony praw zwierząt, uczestnicząc w interwencjach i akcjach ratunkowych. Wspieramy również inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia zwierząt w schroniskach i promowanie adopcji. Wierzymy, że każdy z nas może przyczynić się do zmiany na lepsze i zachęcamy naszych klientów do aktywnego wsparcia działań na rzecz zwierząt.

Razem możemy więcej

Dziękujemy naszym klientom za wsparcie i zaufanie, które nam okazują. Razem możemy osiągnąć więcej i przyczynić się do poprawy losu zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością fundacji Viva! Interwencje i dołączenia do grona osób, które aktywnie działają na rzecz ochrony praw zwierząt. Każdy gest wsparcia ma znaczenie i przyczynia się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i empatycznego świata dla wszystkich istot.

Produkty Zielone Laboratorium których zakup wspiera Viva! Interwencje:

O naszym zaangażowaniu w Viva! Interwencje

Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Viva! Interwencje, patrolu interwencyjnego działającego w ramach Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Wspieramy ich w ich misji pomocy skrzywdzonym przez człowieka, maltretowanym, porzuconym i bezbronnym zwierzętom.

Viva! Interwencje to grupa zaangażowanych wolontariuszy, którzy działają na rzecz poprawy bytowania zwierząt i edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązującego w Polsce prawa. Ich działalność obejmuje:

  • Ujawnianie przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
  • Współpraca z instytucjami administracji publicznej i organami ścigania.
  • Pomoc dla zwierząt bezdomnych, wolnożyjących i dzikich.
  • Ujawnianie i piętnowanie patologii związanych z obrotem zwierzątami i wykorzystywaniem zwierząt do różnych celów, z dużym naciskiem na los zwierząt przeznaczonych do konsumpcji.
  • Prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu budowanie powszechnej świadomości dotyczącej obowiązującego prawa.