Str.Główna » Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione wrzesień 25, 2023 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://zielonelaboratorium.pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy lub ujawniamy te dane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w następujących celach:

Podmioty przetwarzające

Nazwa COMPLETIO Sp. z o.o.
Kraj: Polska
Cele: Realizacja zamówienia
Nazwa Inpost Sp. z o.o.
Kraj: Polska
Cele: Realizacja zamówienia
Nazwa DPD Sp. z o. o.
Kraj: Polska
Cele: Realizacja zamówienia
Nazwa Stripe
Kraj: Irlandia
Cele: Realizacja płatności

3. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Cookie Policy

4. Praktyki ujawniania informacji

Udostępniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub na mocy postanowienia sądu, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, w zakresie dozwolonym na podstawie innych przepisów prawa, w celu udzielenia informacji lub w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeżeli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

Google nie może wykorzystywać danych do żadnych innych usług Google.

Włączanie pełnych adresów IP jest przez nas blokowane.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny podmiotów zewnętrznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

9. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

10. Dane kontaktowe

Parslley Aleksandra Dziegieć
Jedlno Pierwsze 135,
97-561 Ładzice
Polska
Witryna: https://zielonelaboratorium.pl
Email: aleksandra@zielonelab.pl
Numer telefonu: +48882054819

Aneks

WooCommerce

Zbieramy informacje o tobie podczas składania zamówienia w naszym sklepie. Podczas przeglądania naszej witryny, będziemy zbierać następujące informacje: Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny. Gdy kupujesz w naszym sklepie, poprosimy cię o podanie informacji zawierających imię i nazwisko, adresy płatności i wysyłki, e-mail, telefon, dane płatności lub karty i opcjonalne dane konta: nazwa użytkownika i hasło. Będziemy wykorzystywać te informacje w poniższych celach: Jeśli utworzysz konto, zachowamy twoje imię i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu, które będą wykorzystane przy składaniu następnych zamówień. Ogólnie informacje są przechowywane tak długo, jak potrzebujemy informacji dla celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przechowywania. Na przykład przechowujemy informacje o zamówieniach przez XXX lat dla celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy. Będziemy również przechowywać komentarze i opinie, jeśli zdecydujesz się je napisać. Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam podajesz. Np. administratorzy i obsługa sklepu mają dostęp do: Nasz zespół ma dostęp do tych informacji, aby obsługiwać zamówienia, zwroty oraz oferować wsparcie. Udostępniamy informacje z podmiotami trzecimi, które pomagają nam procesować zamówienia i dostarczają usługi, np.: Akceptujemy płatności przez PayPal. Podczas przetwarzania płatności niektóre z twoich danych zostaną przekazane firmie PayPal, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe. Zobacz politykę prywatności PayPal, aby uzyskać więcej szczegółów.

Ten przykładowy tekst zawiera podstawowe informacje o zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych oraz kto może mieć do nich dostęp. Te informacje mogą się zmienić w zależności od ustawień lub dodatkowych wtyczek. Rekomendujemy zasięgnięcie opinii prawnika w sprawie polityki prywatności.

Jakie informacje zbieramy i przechowujemy

 • Przeglądane produkty: użyjemy tych informacji, aby na przykład pokazać ci ostatnio oglądane produkty
 • Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: użyjemy tych danych do oszacowania podatków i kosztów wysyłki
 • Adres wysyłki: poprosimy cię o wpisanie adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i wysłać zamówienie!

Uwaga: możesz uszczegółowić swoje zasady dotyczące plików cookie i dodać link do tej sekcji w tym miejscu.

 • Przesyłanie informacji o twoim koncie i zamówieniach
 • Odpowiadanie na twoje zgłoszenia, w tym zwroty i reklamacje
 • Procesowanie płatności i zapobieganie oszustwom
 • Założenie konta w naszym sklepie
 • Spełnienie zobowiązań prawnych, np. obliczania podatków
 • Ulepszanie oferty sklepu
 • Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli zgodzisz się na ich otrzymywanie

Kto w naszym zespole ma dostęp

 • Szczegóły zamówień, takie jak kupione pozycje, data zamówienia, adres wysyłki i
 • Informacje o klientach, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i informacje dotyczące fakturowania i wysyłki.

Co dzielimy z innymi

W tej sekcji umieść listę podmiotów, którym udostępniasz dane i w jakim celu to robisz. Lista może zawierać w szczególności usługi analityczne, marketingowe, bramki płatności, kurierów oraz osadzone treści.

Płatności

W tej sekcji umieść listę operatorów płatności, z których korzystasz, aby przyjmować płatności, ponieważ mogą oni przetwarzać dane klientów. Jako przykład podaliśmy PayPal, ale usuń te informacje, jeśli nie korzystasz z PayPala.

Burst Statistics

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Stripe

AutomateWoo

Suggested text: If you opt-in to receive marketing updates we may use your personal information to provide you with product updates or marketing communications that we believe may be of interest to you. Personal data may also be used by our internal system to automate processes of our store. Suggested text: We use cookies to remember who you are when browsing our site and to store the contents of your cart for the purpose of reminding you. These cookies will only be set when you consent to allowing additional cookies on our website. wp_automatewoo_visitor – Used to store a secure key that is unique to you – Expires after 2 years wp_automatewoo_session_started – Used to flag when you begin interacting with our website – Expires when you end the browser session automatewoo_do_cart_update – Used to store flag when your stored cart needs to be updated – Expires when you end the browser session Suggested text: We store a copy of your cart in our database for 60 days for the purpose of reminding you when your cart is abandoned. Suggested text: We store your communication preferences such as whether you have opted in to receive marketing communication. This data is retained until you request the removal of your data. Suggested text: We keep a log of some of the communication that we have with you which may include marketing and transactional emails and/or SMS messages. These are kept for the purpose of improving our marketing and communication with you and other customers. These logs are retained until you request removal of your data. Suggested text: We use Twilio as our SMS delivery service. Your data may be transferred to Twilio for processing in accordance with their Privacy Policy. Suggested text: We use MailChimp for email marketing. Your data may be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy. Suggested text: We use Active Campaign for email marketing. Your data may be transferred to Active Campaign for processing in accordance with their Privacy Policy. Suggested text: We use Campaign Monitor for email marketing. Your data may be transferred to Campaign Monitor for processing in accordance with their Privacy Policy. Suggested text: We use Bitly for link shortening. Your data may be transferred to Bitly for processing in accordance with their Privacy Policy. Suggested text: We use AgileCRM as our CRM. Your data may be transferred to AgileCRM for processing in accordance with their Privacy Policy.

How we use your data

AutomateWoo uses personal data in many of its features and stores personal data in your WordPress database. We do not store any personal data from your website on our servers. You may need to adjust the suggested text below based on your settings and which workflows are in use.

What we collect and store

Cookies

AutomateWoo uses three cookies to enable the session and cart tracking features of the plugin. If you have these features enabled you should include these cookies in your policy. You should also mention whether the user must give consent before these cookies are set.

Carts

If you are using AutomateWoo’s cart tracking feature user carts will be stored for 60 days, depending on your settings.

Communication preferences

AutomateWoo keeps a record of when a user or guest chooses to opt-in or opt-out.

Communication logs

AutomateWoo keeps a record of all workflow logs which includes open, click and conversion tracking.

Pre-submit data capture

AutomateWoo has the option to capture customer data before forms are submitted which usually means that consent has not been given. Using this feature may not be legal in some regions depending on your legal basis for capturing that data. If you choose to use this feature we recommend including some reasoning behind it.

What we share with others

AutomateWoo integrates with third party services which means personal data may be shared depending on what integrations you have enabled and which workflows you are using.

Akismet

Loco Translate