Str.Główna » Imprint

Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany wrzesień 25, 2023.

Właścicielem tej witryny jest:

Parslley Aleksandra Dziegieć Działalność jednoosobowa
Jedlno Pierwsze 135,
97-561 Ładzice
Polska
Email: aleksandra@zielonelab.pl
Numer telefonu: +48882054819
VAT ID: 772-211-81-05

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Parslley Aleksandra Dziegieć Działalność jednoosobowa:

Aleksandra Dziegieć

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w REGON na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

101445149

1.2 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.